galeria - ostatnio dodane zdjęcia

Mapa zabezpieczeń
Mapa tras
ZT LL - 15 km
ZT L - 35 km
więcej>>

Aktualności

BOŻE NARODZENIE 2021

2021-12-23 12:17:13

więcej>>

REGULAMIN MPMK 2022

Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2022 r.

posta­no­wie­nia szcze­gó­łowe: Spor­towe Rajdy Konne

 
1. MPMK są organizowane wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki i rozgrywane według postanowień ogólnych regulaminu rozgrywania MPMK oraz szczegółowych dyscypliny sportowych rajdów konnych (SRK) dla koni z następujących grup wiekowych:


• 4-letnich – konkurs na dystansie klasy L
• 5-letnich – konkurs na dystansie klasy P
• 6-letnich – konkurs na dystansie klasy N


2. MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z Przepisami i aktualnym Regulaminem Rozgrywania Zawodów dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych wraz z elementami wskazanymi w poniższych Postanowieniach.


3. Prawo startu w MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych uzyskują:

a. w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich) i/lub konie posiadające karierę wyścigową na torach, które ukończyły przynajmniej dwie gonitwy (niezbędne zaświadczenie o karierze wyścigowej wystawione przez odpowiednie władze wyścigowe)

b. w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich)

c. w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które ukończyły klasę N na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich)

d. konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie podejmuje Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK.


4. Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni:

a. w kategorii koni 4-letnich zasady rozgrywania są zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy L z tym, że do punktów zdobytych w konkursie doliczane są punkty pochodzące z oceny na trójkącie. Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia – większa liczba punktów za ruch

b. w kategorii koni 5-letnich zasady rozgrywania są zgodne z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy P. Punkty uzyskane za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia - większa liczba punktów za ruch

c. w kategorii koni 6-letnich obowiązuje konkurs rozgrywany na dystansie klasy N, natomiast koniom przyznawane są punkty zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w klasie P. Punkty zdobyte za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramki weterynaryjne. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa suma punktów za ruch.


5. Pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji „stój” i w stępie na trójkącie o wymiarach ok. 30 x 30 x 30m. Prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. Oceny konia dokonuje 3-osobowa komisja ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego, oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.


Ocena obejmuje:


• typ (koń wzrostu 155-165 cm, szlachetny, proporcjonalnie i harmonijnie zbudowany o suchej konstytucji, preferowane konie oo i AA) – do 5 pkt.

• pokrój (koń w długich liniach o wyraźnym kłębie, łopatka długa prawidłowo skątowana, lekko skośny długi dobrze umięśniony zad, nogi poprawne o wyraźnie zarysowanych mocnych suchych stawach, poprawne kopyta) – do 10 pkt.

• stęp w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny) – do 10 pkt.

• kłus w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny, elastyczny, pozostający w równowadze, efektywny niekoniecznie efektowny) – do 10 pkt.

• ogólne wrażenie (kondycja, pielęgnacja, podporządkowanie i współpraca) – do 5 pkt.


Skala ocen od 0 do 5 pkt. (typ i ogólne wrażenie) i od 0 do 10 pkt. (pokrój, stęp, kłus) za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt.

Skala ocen od 1 do 5 pkt.

5 – wybitny
4 – bardzo dobry
3 – dobry
2 – dostateczny
1 – niedostateczny


Skala ocen od 0 do 10 pkt.

10 – wybitny
9 – bardzo dobry
8 – dobry
7 – dosyć dobry
6 – zadawalający
5 – dostateczny
4 – niedostateczny
3 – prawie zły
2 – zły
1 – bardzo zły

 

źródło: PZHK