galeria - ostatnio dodane zdjęcia

ZT LL - 15 km
ZT L - 35 km
więcej>>

Aktualności

18-stka GAWORA

2024-01-18 21:57:50

Dziś Gawor (Fawor - Gloria Bis/Wachlarz) kończy 18 lat. Wszystkiego najlepszego mój Gawciu !

więcej>>

REGULAMIN MPMK 2022

1.     MPMK są organizowane wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki i rozgrywane według postanowień ogólnych regulaminu rozgrywania MPMK oraz szczegółowych dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych (SRK) dla koni z następujących grup wiekowych:

·       4-letnich – konkurs na dystansie klasy L

·       5-letnich – konkurs na dystansie klasy P

·       6-letnich – konkurs na dystansie klasy N

2.    MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z Przepisami i aktualnym Regulaminem Rozgrywania Zawodów dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych wraz z elementami wskazanymi w poniższych Postanowieniach.

3.      Prawo startu w MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych uzyskują:

a)   w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich) i/lub konie posiadające karierę wyścigową na torach, które ukończyły przynajmniej dwie gonitwy (niezbędne zaświadczenie o karierze wyścigowej wystawione przez odpowiednie władze wyścigowe),

b)   w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich),

c)   w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które ukończyły klasę N na zawodach krajowych (regionalnych lub ogólnopolskich),

d)   konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie podejmuje Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK.

4.      Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni:

a)   w kategorii koni 4-letnich zasady rozgrywania są zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy L z tym, że do punktów zdobytych w konkursie doliczane są punkty pochodzące z oceny na trójkącie. Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia – większa liczba punktów za ruch,

b)   w kategorii koni 5-letnich zasady rozgrywania są zgodne z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy P. Punkty uzyskane za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia - większa liczba punktów za ruch,

c)   w kategorii koni 6-letnich obowiązuje konkurs rozgrywany na dystansie klasy N, natomiast koniom przyznawane są punkty zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w klasie P. Punkty zdobyte za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramki weterynaryjne. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa suma punktów za ruch.

5.      Pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji „stój” i w stępie na trójkącie o wymiarach ok. 30 x 30 x 30 m. Prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. Oceny konia dokonuje 3‑osobowa komisja ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego, oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.

Ocena obejmuje:

·      typ (koń wzrostu 155-165 cm, szlachetny, proporcjonalnie i harmonijnie zbudowany o suchej konstytucji, preferowane konie oo i AA) – do 5 pkt.

·    pokrój (koń w długich liniach o wyraźnym kłębie, łopatka długa prawidłowo skątowana, lekko skośny długi dobrze umięśniony zad, nogi poprawne o wyraźnie zarysowanych mocnych suchych stawach, poprawne kopyta) – do 10 pkt.

·      stęp w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny) – do 10 pkt.

·  kłus w ręku (regularny, obszerny, swobodny, aktywny, elastyczny, pozostający w równowadze, efektywny niekoniecznie efektowny) – do 10 pkt.

·     ogólne wrażenie (kondycja, pielęgnacja, podporządkowanie i współpraca) – do 5 pkt.

 

Skala ocen od 0 do 5 pkt. (typ i ogólne wrażenie) i od 0 do 10 pkt. (pokrój, stęp, kłus) za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt.

Skala ocen od 1 do 5 pkt.

 

Skala ocen od 0 do 10 pkt.

5 – wybitny

10 – wybitny

4 – bardzo dobry

  9 – bardzo dobry

3 – dobry

  8 – dobry

2 – dostateczny

  7 – dosyć dobry

1 – niedostateczny

  6 – zadawalający

 

  5 – dostateczny

 

  4 – niedostateczny

 

  3 – prawie zły

 

  2 – zły

 

  1 – bardzo zły

źródło: PZHK